ایزولاتور پنل تکنما

products.manufacturer: تکنما TAKNAMA
products.vendor: ES SECURITY
products.price.oldprice: 870,000 تومان 5%
products.price: 826,500 تومان

پنل های تصویری تکنما هنگام کارکرد اطلاعات خود را به یک منبعی به نام DATA میدهند. اطلاعاتی که کاربران به پنل های تصویری تکنما می دهند توسط یک DATA به آیفون تصویری متصل می گردد.

به عنوان مثال : هنگامیکه زنگ پنل تصویری خورده میشود برای اینکه آیفون تصویری داخل واحد به صدا در آید توسط DATA به آیفون تصویری متصل می گردد.

ایزولاتور تکنما در همه جا کاربرد ندارد و فقط به نوع سیم کشی ساختمان و برای تعداد 20 واحد به بالا استفاده می گردد. زیرا هنگامیکه تعداد گوشی ها افزایش یابد نیاز به یک منبع برای منظم نمودن داده ها و اطلاعات می باشد ، که در چنین مواقعی ایزولاتور بین پنل و ساختمان قرار می گیرد و نصب می شود .

طبق این روال داده ها یا DATA های مربوطه هنگامیکه توسط  کاربر ارسال می گردد توسط ایزولاتور تکنما،  ایزو (منظم) می گردد تا دچار تداخل نشود و آیفون تصویری مربوطه به صدا در آید.درواقع ورودی پنل را تقویت می کند.

حال اگر ایزولاتور تکنما در موارد خاص نصب نگردد چه اتفاقی می افتد؟

در این هنگام در صورت نبودن ایزولاتور تکنما زنگ پنل یکی در میان میخورد و هنگ میکند و پنل قادر به ارتباط با آیفون تصویری واحد مربوطه نمی باشد.

reviews.write
  • reviews.onlyregistereduserscanwritereviews
  • reviews.productreviewpossibleonlyafterpurchasing