دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت اعلام حریق آریاک

پس از برقراری تغذیه برق شهری 220 ولت و باطری 9 ولت شارژی، چراغ سبز رنگ power روشن شده که این عمل نشان دهنده فعال بودن دستگاه می باشد. پس از تشخیص دود، آشکارساز فعال شده و ضمن بصدا درآمدن بوق داخلی بصورت منقطع، چراغ قرمز ALARM نیز شروع به چشمک زدن می کند، همزمان رله داخلی دستگاه نیز تغییر وضعیت می دهد. پس از تشخیص دود و اعلام فایر، تا خارج نشدن دود از سنسور، آشکارساز همچنان فایر را اعلام می کند. اگر تغذیه تنها برق شهر باشد، چراغ POWER بطور ثابت روشن است و چراغ BATT FLT هر ده ثانیه یکبار چشمک میزند و بازر به صدا درمی آید. اگر تغذیه تنها باطری 9 ولت شارژی باشد، چراغ POWER هر 25 ثانیه چشمک می زند و بازر هر 10 دقیقه به صدا درمی آید. هنگامی که باطری در حال شارژ باشد، چراغ BATT LOW چشمک می زند. با فشردن دکمه تست به مدت یک ثانیه، بوق داخلی به صدا در می آید، چراغ قرمز ALARM روشن شده و همزمان رله داخلی دستگاه نیز تغییر وضعیت می دهد. سپس آشکارساز به طور خودکار به حالت اولیه برمی گردد.

products.manufacturer: ARIAK
products.vendor: میرزازاده
products.callforprice

طریقه نصب: ولتاژ تغذیه به ترمینال 2 خانه 220 ولت متصل می شود. فرمان خروجی از ترمینال 3 خانه NC ، NO و COM گرفته می شود.

reviews.write
  • reviews.onlyregistereduserscanwritereviews
  • reviews.productreviewpossibleonlyafterpurchasing