دتکتور دود یونیزاسیون اعلام حریق آریاک 24 ولت مدل ASD-24V ASD-24V

اين آشكار ساز ابزاری مناسب برای تشخیص آتش های بدون دود زیاد می باشد که برای اماکن عمومی، منازل و کارخانجات به کار می رود. این دستگاه با سیستم مرکزی اعلام حریق مورد استفاده قرار میگیرد. پس از برقراری تغذیه، LED دستگاه هر 5 ثانیه یکبار چشمک می زند که این عمل نشان دهنده فعال بودن دستگاه می باشد.(بس از 20 تا 30 ثانیه دستگاه آماده به کار می باشد) پس از تشخیص دود، آشکارساز فعال می شود و ضمن روشن شدن چراغ LED، به سیستم مرکزی فرمان اعلام خطر می دهد. پس از برطرف شدن آثر دود، با reset کردن مرکز کنترل، آلارم قطع شده و آشکارساز به حالت عادی باز می گردد.

products.manufacturer: ARIAK
products.vendor: میرزازاده
products.callforprice

طریقه نصب :
ولتاژ تغذیه به پایه های 1 و 6 دتکتور وصل می شود(مثبت پایه 1 و منفی پایه 6)
هنگامیکه دتکتور روی پایه نصب شده باشد، ولتاژ تغذیه در ترمینال های 2 و 5 برقرار می گردد، که به دتکتور بعدی یا مقاومت انتهای خط وصل می گردد.
.

reviews.write
  • reviews.onlyregistereduserscanwritereviews
  • reviews.productreviewpossibleonlyafterpurchasing