غرور و اختراع - یک داستان موفقیت ایتالیایی از سال 1981.
درباره راه حل های اتوماسیون دسترسی به خانه، ساختمان و شهری ما بیشتر بیاموزید.
طیف گسترده ای از محصولات نوآورانه مناسب برای هر نیاز: راه حل هایی که Bft برای اتوماسیون دسترسی به خانه طراحی کرده است. نصب آسان و استفاده بصری، سیستم‌های اتوماسیون خانگی ما نتیجه تحقیقات تکنولوژیکی مداوم و رویکردی متمرکز بر فرد است، با هدف تسهیل کار نصاب و آسان‌تر کردن زندگی برای کاربر نهایی.

تولید سیستم های اتوماسیون مسکونی بخش مهمی برای Bft است که از طریق آن این شرکت به یک متخصص بین المللی دسترسی کامل تبدیل شده است.

محصولات و راه حل های Bft طراحی شده برای بخش اتوماسیون دسترسی به خانه را کشف کنید