شرکت پگاسوس تایوان، فعالیت خود را از سال 1983 در زمینه تولید محصولات اکسس کنترل (کنترل تردد) آغاز نموده است. در این مدت 38 ساله توانسته خود را در جمع بهترین تولید کنندگان سیستم های کنترل تردد (اکسس کنترل) در جهان قرار دهد.

شرکت پگاسوس تایوان با بررسی توانایی های شرکت فرافن سامانه آسیا، نمایندگی انحصاری محصولات خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.