هم اكنون كارخانه سيميا با ظرفيت توليد ساليانه بيش از 18000 تن انواع سيم و كابل برق و مخابراتی و ابزار دقيق و با بكارگيری بيش از 200 نفر پرسنل توانمند و متخصص در كارخانه و دفتر مركزی، قادر به توليد حدود 850 نوع و سايز از سيم و كابل های مختلف می باشد.

در حال حاضر كارخانه سيميا با ماشين آلات متنوعی از بهترين توليد كنندگان اروپايی با تكنولوژی روز دنيا شامل دستگاه‌های كشش راد مس و آلومينيوم و مولتی وايرهای 12 و 16 سيمه، دستگاه‌های كشش مديوم و فاين، بانچر، استرندر، درام تويستر، اكسترودر و… به فعاليت خود ادامه می‌دهد.

با توجه به نگرش مديريت شركت سيميا در خصوص حفظ و بهبود مستمر كيفيت، آزمايشگاهی بسيار مجهز در مساحت 250 متر مربع با تكنولوژی روز در محل كارخانه راه اندازی شده كه به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد در سطح كشور فعاليت می‌نمايد.