محصولات نظارت تصویری Mobi Tech اولین بار در سال 2015 به بازار معرفی شدند.

 Mobi Tech کار خودش رو با تولید سیستم های ضبط تصویر ( دوربین و دستگاه ضبط تصویر ) شروع کرد که موفقیت چشمگیری در تولید این محصول را دارا شد.

محصول بعدی که این شرکت وارد بازار کرد سیستم کنترل تردد میباشد ( خودرویی و شخصی )

در حال حاضر محصول درب بازکن های تصویری خود را به بازار معرفی کرده تا در این محصولات هم بتونه قدرت خود را به بازار نشان دهد.

این شرکت با افتخار در آینده محصولات جدید خود را به بازار معرفی خواهد کرد.